Napsali o nás

Porodnice v Kambodži? Jako u nás po válce

Přístup ke vzdělání je v jihoasijské Kambodži komplikovaný, což se odráží na následné specializované péči. Jedna z oblastí, kterou pomáhají zlepšit čeští lékaři, sestry a zdravotníci, je porodnictví. Jejich prioritou je snížit úmrtnost tamních rodiček a novorozených dětí.

1. 4. 2023

  Pařízek: V Kambodži nejsme misionáři. Chceme vzdělávat

  Již pět let pomáhají v Kambodži čeští specialisté. V rámci projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže nejenže učí tamní odborníky, ale vzdělávají i laickou veřejnost. Nad aktivitou – usilující o snížení mortality těhotných žen, rodiček a dětí – má záštitu i Univerzita Karlova.

  31. 3. 2023

  Čeští zdravotníci pomáhají zlepšit kvalitu porodnictví v Kambodži

  Čeští odborníci pomáhají zlepšit kvalitu porodnictví v Kambodži, chtějí zejména snížit úmrtnost rodiček a novorozených dětí. Vzdělávají proto tamní zdravotníky, dodávají potřebné přístroje a pomáhají nastavit systém porodnic a neonatologických oddělení, kde by bylo možné pečovat o ženy s různým rizikem předčasného porodu a nedonošené děti. Projekt dnes představil vedoucí lékař Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Antonín Pařízek.

  30. 3. 2023

  Čeští lékaři pomáhají v Kambodži. Chtějí snížit úmrtnost žen při porodech

  Čeští lékaři a odborníci pomáhají v Kambodži. Karlova univerzita s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně převzala záštitu nad mezinárodním projektem. Jeho cílem je snížit úmrtnost žen a dětí u porodů. Ta je v Kambodži minimálně 20krát vyšší než u nás. Problém je nedostatek odborníků, v 70. letech většinu z nich vyvraždil režim Rudých Khmérů.

  30. 3. 2023

  Televizní noviny: 30. 3 2023

  TV NOVA, 23. minuta reportáže

  Čeští porodníci budou pomáhat v Kambodži. Chtějí snížit tamní úmrtnost dětí a těhotných žen

  Týmy českých lékařů a odborníků si stanovily cíl snížit úmrtnost těhotných žen, rodiček, novorozenců a dětí do 5 let věku v Kambodži, která patří k nejchudším zemím v regionu. Projekt je financovaný Českou rozvojovou agenturou.

  30. 3. 2023

  Přijetí skupiny kambodžských specialistů z Národní pediatrické nemocnice v PhnomPenhu

  Kambodžští lékaři a porodní asistentky , včetně nejvyššího managementu z Národní pediatrické nemocnice, se v Praze účastní dvoutýdenního intenzivního kurzu pod vedením českých specialistů v rámci mezinárodní rozvojové pomoci České rozvojové agentury MZ, který realizuje Nadační fodnd Vita et Futura pdo názvem „České perinatologické ruce letí do Kambodže.

  29. 3. 2023

  Tým lékařů a odborníků na neonatologii absolvoval další úspěšnou misi v rámci projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže

  Projekt České perinatologické ruce letí do Kambodže vypsala Česká rozvojová agentura v roce 2021 jako navazující projekt na již ukončený z roku 2019 a získat se ho podařilo Nadačnímu fondu Vita et futura, který ho zastřešil celým plánováním, přípravou a realizací včetně výběru odborníků, kteří se na projektu podílí. V první polovině ledna realizoval přímo v Kambodži početný tým rozsáhlý multidisciplinární program pro vzdělávání lékařů porodníků, anesteziologů, neonatologů, porodních asistentek a dětských sester.

  21. 3. 2023

  Češi v Kambodži bojují proti dětské úmrtnosti a záplavám

  Česká republika má v Kambodži privilegované postavení. A není divu – v zemi dodnes žijí stovky absolventů českých vysokých škol, včetně současného kambodžského krále. Čeští specialisté, zejména zdravotníci, se tu těší vynikající pověsti.

  22. 2. 2023

  Pomáháme v Kambodži

  V první polovině ledna 2023 proběhla v Kambodži 12denní mise českého týmu složeného z odborníků z pražské Porodnice u Apolináře, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v rámci projektu nadačního fondu Vita et Futura, který je financován Českou rozvojovou agenturou. Hlavními cíli projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže jsou snížení úmrtnosti matek a dětí do pěti let věku.

  9. 2. 2023

  ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ FIRMY OBJEVUJÍ PŘÍLEŽITOSTI V JIHOVÝCHODNÍ ASII

  S Českou rozvojovou agenturou takto spolupracuje i vyhlášená Zemská porodnice u svatého Apolináře v Praze, která zanechala v Kambodži první významnou stopu české rozvojové pomoci. V rámci projektu České perinatologické ruce letí do Kambodži, jehož realizátorem je nadační fond Vita et Futura…

  14. 10. 2022

  ČRA podporuje projekt České perinatologické ruce letí do Kambodže

  Česká republika patří v rámci poskytování péče v oblasti porodnictví k nejlepším zemím světa. Naopak v Kambodži se podle údajů Světové banky mateřská mortalita odhaduje na 160 na 100 000 živě narozených. Tento stav se snaží zlepšit neonatologicky zaměřené projekty podpořené Českou rozvojovou agenturou. V rámci projektu České perinatologické ruce letí do Kambodže proběhla koncem ledna mise týmu z pražské Porodnice u Apolináře, 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze reprezentující nadační fond Vita et Futura, který tento potřebný projekt realizuje.

  29. 3. 2022

  Čeští porodníci pomáhají v Kambodži snižovat úmrtnost matek a dětí do 5 let

  Zatímco ještě před 30 lety byla úmrtnost novorozenců kolem 11 %, dnes je stav v kambodžských nemocnicích čtyřnásobně lepší.  Česká rozvojová spolupráce se dlouhodobě soustředí právě na zdraví, které je vedle dalších sektorů rozvojovou prioritou. Díky předání know-how a potřebných dodávek zdravotních prostředků mohou kambodžští doktoři kvalitně vykonávat svou práci. V roce 2022 pokračuje spolupráce České rozvojové agentury a Porodnice u Apolináře, jejíž zástupci na začátku roku navštívili Kambodžu.

  22. 2. 2022