Den po dni Phnom Penh 2023

Pátek 5. ledna 2023

Úkol 🇨🇿Česká rozvojová agentura – CzechAid zní jasně:
⬇️ snížit úmrtnost kambodžských matek u porodu
⬇️snížit perinatální úmrtnost jejich dětí
⬇️snížit úmrtí dětí do 5 let jejich života

Složení našeho týmu se může zdát heterogenní, ale to pouze na první pohled. Porodníci, neonatologové, anesteziologové, diabetoložka, prostě lékaři, porodní asistentky, dětská sestra a záchranář zejména z Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN a 1. LF UK , zástupci bioengineeringu a moderních IT technologií tvoří jeden kompaktní tým, který vyráží směr Kambodža🇰🇭

Připravili jsme rozsáhlý multidisciplinární program pro vzdělávání lékařů a porodních asistentek v této části jihovýchodní Asie. Po loňské vizitační cestě, přesně před rokem, totiž víme do čeho jdeme a čeká nás pěkná fuška… držte nám palce.

6. Leden 2023

Phnom Penh🇰🇭 letiště… Tak jsme na místě, když cesta nám vzala celých 25 hodin. 1️⃣ úkol splněn, nepřišli jsme ani o jednoho člena výpravy, jako tomu bylo právě před rokem kvůli COVID – 19.

7. leden 2023

Ráno, jet lag (tryskáčové zpoždění) koordinační meeting, prostě práce začíná..

8. leden 2023

Přípravy na edukační konferenci jsou v plném proudu. Naši skvělí IT a audio-video specialisté (bez legrace Michal Krsek je přímo k nezaplacení) řeší soulad středoevropských Windows a kambodžských projektorů.

9. leden 2023

🇰🇭Na úvod hymna Kambodže, oficialita, která demonstruje, jakou váhu zdejší lékaři a porodní asistentky dávají našemu mezioborovému edukačnímu kongresu v rámci humanitární pomoci podporované/organizované Česká rozvojová agentura – CzechAid.🇨🇿

Pak kytice květin, kterou jsme před zahájením ocenili půlroční práci naší ambasadorky MUDr. Katka Slabá ve zdejší Národní pediatrické nemocnici. Pak už následovala přednáška za přednáškou. Porodní asistentka Mgr. A. Němcová představila triáž na nízkorizikové a rizikové těhotné ženy v naší zemi a následně péči o nízkorizikové těhotné a rodičky porodní asistentkou. MUDr. Z. Kokrdová představila novinky z problematiky preeklampsie. Významně zaujala přednáška MUDr. H. Krejčí o diabetu těhotných. Den skončil v pozdně odpoledních hodinách prezentacemi o předčasném porodu, když posluchači zejména ocenili videoprezentace zajímavých kazuistik z naší klinické praxe. Milé bylo po roce setkání s ředitelem Národní pediatrické nemocnice Nhep Angkeabos Vysoce ocenil naši práci při tvorbě anglicko khmerských slajdů a zejména obětavou práci našeho tlumočníka Ratanak Sio . Nikdo neví, jak budeme stíhat, protože kolegové z Kambodže projevili zájem o rozšíření už tak velmi nabitého programu.

10. leden 2023

Včerejší den byl velmi výživný, dnes moderně označovaný jako „busy day“.

Budíček v 6:00, když u někoho ještě dozníval „jet lag“.
Rychlá snídaně a pak transport tuk tuky směr konferenční hotel.
Program začal představením dnešních doporučených postupů pro porod císařským řezem (Katka Slabá).

Následovala prezentace o extrakčních metodách v porodnictví, vakuumextrakce a porodnické kleště. Jedná se o život zachraňující metody. I když jsou kleště celosvětově na ústupu, tak by je měl i dnes umět zvládat každý porodník. Stále existují situace, kdy se jim v zájmu záchrany života dítěte nebo matky nelze prostě vyhnout. Právě porodnické kleště viděli porodní asistentky, ale i někteří lékaři poprvé v životě.

Následovalo představení novinek z oblasti život ohrožujícího krvácení při porodu, a to jak z pohledu porodníka (A. Pařízek), tak i anesteziologa (J. Bláha).
Po obědě K. Slabá a porodní asistentka A. Němcová prezentovaly problematiku nitroděložního sledování plodu pomocí kardiotokografie.

Po prezentacích jsme se rychle přesunuli do Národní pediatrické nemocnice. Ve vchodu jsme míjeli naše neonatology, kteří ve společnosti ředitele nemocnice Nhep Angkeabos právě opouštěli perinatologické centrum. Kolegové/porodnici z Kambodži pro nás připravili maminku, kterou čekal opakovaný císařský řez. Chtěli vidět naši techniku jeho provedení. Popravdě, operovat v úplně cizím prostředí, když ne všichni zdravotníci hovoří anglicky, s nástroji, které jsou shodné a zároveň odlišné, to na klidu moc nepřidá. Ale ve spinální anestezii, kterou brilantně představil a provedl J. Bláha s asistencí Z. Kokrdové, když vedle khmerského instrumentáře vše jistila A. Němcová, šla operace jako po drátku.

Po ní se nám dostalo potlesku, který někdo nazval aplausem, protože na operačním sále bylo nezvykle velké množství diváků. Následoval přesun do hotelu, sprcha a pak rychle s Ratanak Sio (náš tlumočník) na jednání s nejužším vedením nemocnice. Přestože šlo o pracovní večeři s prezentací, kde se probírala naše dosavadní spolupráce, vládla neskutečně pohodová atmosféra, posléze předání pozorností od Univerzita Karlova a její 1. LF UK a nakonec ještě fotografie s pravou rukou pana ředitele Nhip Angkeabos a Soklim Pay .

Před půlnocí ještě schůzka s týmem a pivo na spaní. To byl den…

12. leden 2023

Úplně každý, kdo pracuje na porodním sále ví, že v případě zejména akutních problémů, je naprosto klíčovou osobou anesteziolog

Je si toho vědom každý porodník, neonatolog/pediatr, ale i každá porodní asistentka. Když se dusí dítě (odborně hypoxie) a je potřeba udělat akutní císařský řez, nebo když se žena ztrácí před očima, protože u porodu nastalo nečekaně rychlé a masivní krvácení (odborně peripartální život ohrožující krvácení), tak všichni okamžitě vytáčejí službu majícího anesteziologa.

Anesteziolog se rychle postará o zajištění dýchání pro zajištění tolik potřebného okysličení krve a následně tkání, zejména dělohy. Zajistí nitrožilní přístupy, aby bylo možno podávat příslušné tekutiny, včetně krevních náhrad a současně podává léky podporující krevní srážlivost. Tyto role a postupy pečlivě trénujeme. Dnes na simulátorech procvičujeme orchestrizaci práce – porodník diagnostikuje a řeší obvykle zdroj krvácení a anesteziolog holisticky pečuje o celý organismus těhotné/rodičky. Proto byl jeden celý den našeho edukačního kongresu věnován anestézii a intenzivní medicíně. Kambodžané byli nadšeni, a proto přišli s požadavkem, nad rámec programu, udělat workshop přímo v jejich nemocnici. Naši anesteziologové J. Bláha a A. Novotný se úkolu zhostili na výbornou.
Ostatně Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN , resp. porodnice U Apolináře, je od roku 1992 referenčním centrem pro porodnickou analgezii a anestézii, když v souladu s rozvinutým zahraničím se akcentuje naše pozornost zejména na regionální blokády typu epi/peri/extradurální blokády a spinální(synonymum subarachnoidální, lumbální, intratekální) blokády. Za výukou k nám už neskutečných 30 let jezdí lékaři a porodní asistentky z celého Česko&Slovenska. Honzo a Adame za sebe, ale zejména za Kambodžany děkuji.
Well done.

Ostatně jako projev vděčnosti obdrželi oba naši anesteziologové od kambodžských kolegů z ARO dokonce i dárky.

13. leden 2023

Řádně jsme se připravili (resp. volební průkazy s sebou přivezli) i na volby českého prezidenta. Spořádaně jsme vyrazili na velvyslanectví České republiky. Voleb se nemohli účastnit z týmu občané 🇸🇰Slovenské republiky, ale paradox…volil náš skvělý pomocník/tlumočník Ratanak Sio , který už má české občanství🇰🇭➕🇨🇿 Kambodžan tedy volil v království Kambodže českého prezidenta…

Václav Havel by řekl: “ …a to jsou prrrávě ty parrrradoxy“

14. leden 2023

Po porodnické a anesteziologické části přišla na řadu neonatologie. Kolegové z Národní pediatrické porodnice projevili velký zájem o novinky v péči nejenom o děti, které měly to štěstí a narodily se v termínu, ale zejména o ty, u kterých osud nebyl tak milosrdný a hned na startu jejich života nadělil komplikace: předčasný příchod na svět.
Nedostatek kyslíku během porodu může u dítěte způsobit závažnou katastrofu – poškození mozku . A že takových případů zde je. V celé provincii (11 tis. porodů) není ani jeden kardiotokograf. Proto první téma našich neonatologů .MUDr. J. Smíšek představil tuto problematiku (odborně hypoxicko-ischemické encefalopatie), její diagnostiku a léčbu. Upozornil, že včasná neonatologická/pediatrická intervence a správná resuscitace mohou být klíčovými prostředky, jak tuto závažnou patologii zvládnout. Následovala problematika časných a pozdních infekcí novorozence, zejména aby nedocházelo k podpoře vzniku na ATB rezistentních kmenů bakterií.

Profesor R. Plavka započal svou výuku zásadním tématem-stabilizace novorozence, kde demonstroval plicní problematiku ihned po porodu, zmínil důležitost pozdního podvazu pupečníku, včetně základních kroků resuscitace. Richard popsal respirační podporu vysokoprůtokových nosních kanyl a věnoval se bronchopulmonální dysplázii.Její diagnostice, léčbě a hlavně prevenci.

Velmi prakticky zaměřené přednášky měla MSc. Z. Tomášková. Upozornila na důležitost termoregulace, a to jak u donošených, tak nezralých novorozenců. Zuzanina přednáška o významu a technice kojení vzbudila zájem nejen v pozorném publiku . Kambodžští neonatologové a dětské sestry se účastnili v hojném počtu a měli nepřeberné množství dotazů.

15. leden 2023

Část první:

Po už i tak náročném programu jsme zcela mimo jeho rámec vyhověli přání kambodžských lékařů a porodních asistentek. Přestože jsme již z domova online přenášeli těhotenský screening v prvnim, druhém i třetím trimestru, tak návštěva expertů zavdala požadavkům edukaci prohloubit prezenčně, neboli na místě.

Dr. Zuzana Kokrdová se věci ochotně ujala. V jejím případě neplatilo „za dobrotu na žebrotu“, jen pro velký úspěch musela druhý den své znalosti a dovednosti formou workshopu opakovat. 🔁

Část druhá:

Když nemůžeš, tak přidej…jakoby i v našem případě začala platit slavná slova Emila Zátopka. Místo klidu a odpočinku na konci náročného týdne, začala naše práce dokonce akcelerovat. Zuzana Tomášková a Radovan Dlugopolský z našeho neonatologického týmu odvedli dva skvěle připravené workshopy. První workshop byl pro nácvik resuscitace hypoxického novorozence po porodu.
Druhý se věnoval polohování novorozence. Byly zde postupně probrány základní principy správného polohování novorozence (stabilní, nestabilní, s ventilační podporou, donošený, nedonošený). Zuzana s Radanem ještě k tomu odpovídali na celou řadu praktických dotazů z oblasti základní péče, jako péče o oči ,ústa , nos , kůži. Management bolesti, technika odsávání z úst i nosu dítěte.

Zprovoznili zde i moderní „baby simulátory“ zakoupené pro tyto účely Česká rozvojová agentura – CzechAid, když naši kolegové z Kambodže dostali podrobné informace, jak tyto moderní pomůcky používat.

Část třetí

Objev roku, to byl pro nás Ratanak Sio . Všechny naše prezentace jsme kromě angličtiny měli diky němu i v khmerštině. Komentáře k prezentacím pak ještě Ratanak s neutuchající ochotou a trpělivostí průběžně do khmerštiny překládal před auditoriem zdravotníků, Celý tým mu na závěr společně poděkoval a symbolicky jsme mu předali tričko se symbolem naší pomocí Kambodži.
Ratanak a Socheata se tak stali pevnými a nepostradatelnými články našeho týmu. Ratanaku a Socheato, velice vám děkujeme… moc jste nám všem a celému projektu pomohli.

Část čtvrtá:

Chtěli jsme za náš Nadační fond VITA et FUTURA předat Národní pediatrické nemocnici nějaký užitečný dar. Výběr se podařil. Přístroj pro diagnostiku zánětu a dalších parametrů z kapky krve bude první svého druhu v „naší“ nemocnici a bude sloužit jak dětem, tak i dospělým/matkám po jejich porodu. CRP analyzátor jsme nejprve představili v průběhu našich prezentací, viz. fotografie se Soklim Pay a Chy Vina pak byl oficiálně předán přímo panu řediteli nemocnice Nhep Angkeabos

Část pátá:

Navštívili i soukromou kliniku Takže jsme nejen splnili náš vzdělávací program, ale mohli jsme vidět i některé další nemocnice v Kambodži.

16. leden 2023

Část první:

Ženy v Národní pediatrické nemocnici rodí bez jakékoliv pomoci pro útlum porodních bolestí. Aby toho nebylo málo, tak zejména v provincii se provádí i celá řada chirurgických výkonů bez anestezie (umělé ukončení těhotenství, spontánní potraty, kyretáže atd.). Proto jsme s MUDr. J. Bláhou operativně uspořádali pro porodníky workshop o epidurální analgezii u porodu. O tuto metodu je zde velký zájem. Než k tomu však organizačně i personálně dojde, tak jsem zařadil workshop o inhalační analgezii s ENTONOX (lidově rajský plyn) a zejména o paracervikální analgezii/anestézii. K paracervikální anestézii totiž není potřeba povolávat anesteziologa, může ji udělat každý gynekolog anebo porodník. Je tak možné provést celou řadu chirurgických zákroků v luxusní regionální anestezii/analgezii. Doufejme, že zavedení těchto metod nenarazí na finanční úhradu chudých pacientek.

Část druhá:

Poslední den naší účasti byl věnován bioinženýringu, a to přímo v prostorách Národní pediatrické nemocnice. Při přípravě konference se vedly velké dohady, zda může být organizována i v sobotu, kdy nebývá zdejším zvykem moc pracovat. Realita?

Při prezentacích docenta Petra Kudrny a inženýrky Lucie Novotné si nebylo kde sednout. Přijelo i nebývalé množství zdravotníků z provincie Kampong Chnang. Ukázalo se, že bioinženýring musí být nedílnou součástí naší humanitární pomoci, aby zde lidé uměli ovládat mnohdy úzce specializované přístroje, které jsou za nemalé finanční prostředky poskytnuty prostřednictvím Česká rozvojová agentura – CzechAid. BTW Petr v praxi před zraky zájemců zprovoznil náš dar. Přístroj na analýzu C-reaktivního proteinu (CRP) pro diagnostiku zánětu.

Část třetí:

Prof. Kruy Leang Sim je Vicepresident of Cambodian Society of Gynecology and Obstetrics (SCGO) a Under Sectetary of State of Ministry of Health. Tato v oboru perinatologie v Kambodži významně postavená dáma požádala o slovo a vyjádřila nám velkou pochvalu a poděkování Uznale hovořila o struktuře naší edukační konference, jejím obsahu a zejména ocenila multidisciplinární přístup k péči o matku a dítě.

Část čtvrtá:

V sobotu jsme byli požádáni o praktickou výuku a pomoc na neonatologické jednotce intenzivní péče. Zuzana a Radovan ukazovali v praxi správnou techniku polohování, odsávání z endotracheálních kanyl, vysvětlovali důležitost správného nastavení alarmů na monitorech a ventilátorech. Řešili drobné problémy týkající se běžné péče, zodpovídali množství praktických dotazů a zapojili se do přímé péče o malé pacienty.

Místní zdravotníci si dokonce mohli vyzkoušet a aplikovat v praxi nové postupy, které jim byly ukázány den předem. Děkujeme za skvělou spolupráci, snahu a nadšení kolegům z មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ National Pediatric Hospital

Část pátá:

Nedalo mi to a ještě před odletem jsem zašel společně s vedoucí lékařkou porodnické části Chantheany Huot zkontrolovat kambodžskou pacientku, u které jsme ukončili těhotenství císařským řezem. Mamince, stejně jako její dceři, které dali rodiče jméno Emília, se daří velmi dobře, a tak se domů poletí s dobrým pocitem

Část šestá:

Náš IT specialista Michal Krsek neztratil ani na chvíli pozornost a v naprosto zapadlé oblasti „naší“ provincie Kampong Chhnang, kterou máme na starost, objevil telekomunikační zařízení, které má velký potenciál pro další využití k dosažení našich cílů.

Část sedmá:

Těsně před odletem z Phnompenhu jsme měli možnost se sejít s panem velvyslancem ČR Martinem Vávrou a Barborou Žáčkovou 🇨🇿 S prof. Plavkou, doc. Bláhou, Katka Slabá a našim „IT Magician“ Michal Krsek jsme shrnuli dosavadní zkušenosti v péči o matku a dítě v Kambodži.🇰🇭 Resume: nejen tato naše cesta a hodně náročná příprava a organizace mezioborového edukačního kongresu, ale celý projekt má hluboký rozvojový smysl.

Milá vzpomínka

Je to týden od pozvání kambodžskými porodníky, pod vedením vedoucí lékařky Chantheany Huot Národní pediatrické nemocnice do restaurace „na střeše“ v Phnom Penhu. Jako výraz poděkování za náši edukační multidisciplinární konferenci. Upřímná slova a dárky od kolegů, které mají připomínat náš pobyt v této krásné východoasijské zemi.