Analgezie a intenzivní medicína

Současné porodnictví se zaměřuje nejen na včasnou diagnostiku těhotenských nepravidelností, ale více než jindy i na jejich prevenci nebo alespoň léčbu již vzniklých chorob.

Neonatologie

V souladu se stanovami nadačního Fondu vita et Futura působí sekce pro perinatologii na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze na jejím neonatologickém oddělení.

IVF

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici též oddělení specializující se na léčbu neplodnosti. Od roku 1994, kdy Centrum asistované reprodukce

Gynekologická onkologie

Milé pacientky, milí příbuzní našich pacientek, milí přátelé, ať již byla péče poskytnutá naší klinikou jakkoli náročná, věříme, že Vám lékaři, sestry i další personál věnovali dostatečnou pozornost a že Vaše vzpomínky na naši kliniku budou dobré. Pokud tomu tak

Mamologie

Všeobecná fakultní nemocnice, která  patří mezi mezi nejstarší univerzitní nemocnice  ve střední Evropě, oslaví v příštím roce 225 let od svého založení. Již od svého založení, byla pro svoji jedinečnost místem výuky budoucích lékařů i sester a centrem péče o komplikované

Výuka lékařů a mediků

Jedním  z hlavních cílů nově založeného nadačního fondu bylo vzdělávání lékařů, porodních asistentek a studentů medicíny. A smyslem tohoto systémového kroku byla v roce 1991 snaha v co nejkratší době dohnat ztrátu za západní Evropou. Podařilo se založit několik výukových programů,