Sekce perinatologie

Současné porodnictví se zaměřuje nejen na včasnou diagnostiku těhotenských nepravidelností, ale více než jindy i na jejich prevenci nebo alespoň léčbu již vzniklých chorob. Soustavná péče o těhotné ženy založená na vědeckém poznání způsobila, že riziko těhotenství a porodu pro matku i dítě dosáhlo během posledního desetiletí nejnižší úrovně v evoluci člověka.

Co přináší porodnická analgezie?

Od nepaměti je lidmi bolest chápána jako neoddělitelná součást porodu. Stejně stará je i touha člověka po tlumení porodních bolestí. Racionalita a zejména účinnost těchto snah závisela na úrovni myšlení, zkušeností a znalostí člověka v konkrétní době a v konkrétní kultuře.

Porodnická analgezie a anestezie je relativně mladá medicínská disciplína. Dotýká se velkého počtu lékařských oborů, které svým způsobem spojuje. Tím, že se ponejvíce týká fyziologického dění, je odpovědnost lékařů za její bezchybné vedení mimořádně vysoká.

 Proč intenzivní péče v porodnictví?

Naprostá většina těhotenství probíhá bez komplikací a vyústí v porod zdravého novorozence. V určitém počtu případů však nastanou během těhotenství nebo za porodu komplikace, někdy velmi závažné, které mohou ohrozit zdraví či život jak dítěte, tak matky. Takové situace mohou probíhat velmi akutně a vyžadují okamžitou a správnou diagnózu s bezprostřední následnou léčbu. Předpokladem úspěšného, v mnoha případech život zachraňujícího zákroku je samozřejmě odborná připravenost členů týmu, který pečuje o pacientku a její dítě v akutní situaci. Některé z kritických stavů v porodnictví a perinatologii jsou velmi vzácné a není vždy pravděpodobné, že členové týmu mají praktickou zkušenost z podobné situace v minulosti. V takových případech je důležité, aby měli teoretickou znalost jak situaci vyřešit a jak předejít poškození matky a dítěte.

Analgezie a intenzivní medicína v porodnictví byla vůbec první odbornou problematikou, které nadace (později nadačního fondu) VITA ET FUTURA od samotného počátku svého vzniku věnovala pozornost.