Gestor

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Ukončené VŠ vzdělání a další studium

1984     absolvent Fakulty všeobecného lékařské UK v Praze (s vyznamenáním)
1987     1. atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace
1989     1. atestace v oboru Gynekologie a porodnictví
1992     2. atestace v oboru Gynekologie a porodnictví
1994     udělen titul kandidáta věd za práci Porod a peridurální analgezie
2006     habilitační práce v oboru gynekologie a porodnictví Neuroaxiální analgezie u spontánního  porodu, udělen titul docent
2012     zvláštní odborná způsobilost v oboru Fetomaternální medicína

Praxe od ukončení studia VŠ

1985 – 1987     Anesteziologicko-resuscitační oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce
1987 – 1991     Gynekologicko porodnická klinika Fakultní nemocnice Na Bulovce
1991 –               dosud Gynekologicko porodnická klinika 1. LF a VFN v Praze

Členství v odborných společnostech

od roku 1987     Česká společnost gynekologie a porodnictví JEP, od roku 2014 člen výboru
od roku 1988     Česká společnost anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny JEP
od roku 1992     založil systém postgraduálního vzdělávání lékařů v porodnictví a anesteziologii
od roku 1994     předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS JEP
od roku 2002     založil internetové stránky věnující se těhotenství a porodu www.porodnice.cz
od roku 2000     založil systém postgraduálního vzdělávání lékařů v oblasti regionální analgezie a anestezie v porodnictví, který nese název Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anaesthesia (AORA) a Kritické stavy v porodnictví
od roku 2008     založil systém postgraduálního vzdělávání porodních asistentek Péče o matku dítě
od roku 2010     Obstetric Anaesthetists’ Association (OAA)
od roku 2010     Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP)
od roku 2014     krajský perinatolog pro oblast Střední Čechy

Členství v radách

• Česká gynekologie
• Anesteziologie a Intenzivní medicína
• Gynekolog

Pedagogická činnost

• docent na 1. LF UK
• vedoucí 1 úspěšně obhájená disertační práce
• vedoucí 3 PhD studentů

Zahraniční akademické stáže

  • The National Maternity Hospital (NMH) in Dublin (Irsko) 2004
  • The Rotunda Hospital in Dublin (Irsko) 2004

Priority v oboru

Zavedení a rozvoj v České republice do té doby nepoužívané metody pro regulaci porodního stresu –epidurální analgezie, do běžné porodnické praxe (1989)

Zavedení nových lokálních anestetik a analgetik do běžné porodnické praxe:

  • opioid sufentanil (1992)
  • lokální anestetiku ropivakain (1998)
  • lokální anestetikum levobupivakain (2001)
  • zavedení systematického studia endokrinologie fetomaternální jednotky (2004)

Vědecké monografie – hlavní autor

1.         PAŘÍZEK A. a kol. Porodnická analgezie a anestezie. Praha: Grada Publishing, 2002. 535 s. ISBN 9788072629497.

Monografie byla vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Publikací roku 2002.

2.        PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a porodu. Praha: Galén, 2005. 425 s. ISBN 8072623214.

Kniha byla v roce 2006 oceněna Charvátovou cenou v oboru popularizace vědy (cena Nadačního fondu dr. Paula Janssena).

3.        Pařízek A. Kniha o těhotenství @ porodu. První český interaktivní průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím. 2. doplněné vydání. Praha: Galén, 2006. 414 s. ISBN 8072624113.

4.        PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a dítěti. 3. vydání. Praha: Galén, 2008. 685 s. ISBN: 9788072625949.

5.         PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a dítěti. Český průvodce těhotenstvím, porodem, šestinedělím – až do dvou let dítěte. 4. vydání. Praha: Galén, 2009. 738 s. Příloha: Můj těhotenský                            kalendář. 18 s. ISBN: 9788072626533.

6.         PAŘÍZEK A. a kol. Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Galén; Kam,enice: MCC Publishing, 2012. 427 s. ISBN 9788072628933.

Monografie byla vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Publikací roku 2012. 7.

7.          PAŘÍZEK A. a kol. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén; Kamenice: MCC Publishing, 2012. 285 s. ISBN 9788072629497.

Monografie byla vyhlášena Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Publikací roku 2012.

8.          PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství a dítěti. Český průvodce těhotenstvím, porodem, šestinedělím – až do dvou let dítěte. 4. vydání. Praha: Galén, 2013. 738 s. e-book.

9.          PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Těhotenství. 1. díl. 5. vydání. Praha Galén, 2015. 481 s. ISBN 9788074922145.

10.        PAŘÍZEK A. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Porod. 2. díl. 5. vydání. Praha: Galén, 2015. 397 s. ISBN 9788074922152.

11.        PAŘÍZEK A, HONZÍK T. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Dítě. 3. díl. 337 s. ISBN 9788074922169.

12.        PAŘÍZEK A, HONZÍK T. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti. Triplet. 1352 s.
ISBN 9788074922138.