Historie

Hlavní myšlenkou, která vedla prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. a PhDr. Naďu Grosamovou k  založení nadace Vita et Futura, byla podpora a propagace rozvoje gynekologie a porodnictví v celé České republice, tak aby dosahovala nejvyšší možné evropské úrovně. Díky této myšlence vznikla nadace Vita et Futura před více než 30 lety. Do nadačního rejstříku byla zapsána v listopadu  1991 a stala se tak první nadací v tehdejším Československu v oblasti gynekologie a porodnictví.

1991 založení nadace Vita et Futura

Zakládající listina

2000 změna z nadace na Nadační fond Vita et Futura

Úplný výpis