Zakladatelé

grosPhDr. Naďa Grosamová
nar. 27. 2. 1963

Psycholožka se zaměřením na klinickou a sociální psychologiigrosamo

 

 

 

 

parMUDr. Antonín Pařízek
nar. 30. 1. 1959

Anesteziolog a porodník, II gynekologicko – porodnická klinika Univerzity Karlovy

Parizek podpis

 

 

 

 

 

Dámy a pánové,

představujeme Vám nadaci pro humanizaci oboru gynekologie a porodnictví VITA ET FUTURA, která byla založena v listopadu 1991 jako první svého druhu v Praze.

K založení nadace nás vedla touha rychleji a vlastními silami zvyšovat kvalitu odborných a humánních vztahů mezi zdravotníky a širokou veřejností. Chtěli bychom pracovat se širokým okruhem zdravotníků a pokusit se o přeměnu pracovní rutiny  v individuální přístup k člověku. Snaha o podobné cíle v minulosti nechyběla, ale podmínky pro důsledné plnění vytčeného cíle nastávají právě nyní.

7.11.1991 Praha II. gynekologicko – porodnická klinika Karlovy Univerzity