Prezidium

BendlDoc. MUDr. Josef Bendl, CSc.
nar. 7. 11. 1927 + 2015

Prezident nadace Vita et Futura
Přednosta II. gynekologické kliniky Univerzity Karlovy v Praze

Svoji činnost převážně zaměřuje na oblast perinatologie. Organizuje péči o patologické a rizikové těhotenství v Praze. Vybudoval centrum pro předčasné porody s jednotkou intenzivní péče pro nezralé novorozence.

 

2.PhDr. Vendula Junková
nar. 20. 12. 1946

Jenatelka nadace Vita et Futura

Klinická a sociální psycholožka, tajemnice katedry psychologie filozofické fakulty Univezity Karlovy v Praze. Vedoucí psychologické poradny pro vysokoškolské studenty. Víceprezidentka Asociace pro psychoterapii a poradenství zaměřeného na člověka (PCA) v ČSFR.

 

kuželMUDr. David Kužel, CSc.
nar. 12. 8. 1958

Asistent na II. gynekologicko-porodnické klinice Univerzity Karlovy

Věnuje se zavádění a rozvoji diagnostické a operační endoskopii v gynekologii. Vedoucí výukového centra diagnostické a operační endoskopie. Člen výboru sekce endoskopie  při československé gynekologické společnosti.

 

 

riesPavel Ries
nar. 31. 3. 1953

Středoškolský učitel

Pracovník středoškolského televizního studia při Střední průmyslové škole Na Třebešíně  se zaměřením na výrobu výukových filmů.
Publicistická, scénáristická a režijní činnost v oblasti dokumentární tvorby.

 

Milena Endálová
nar. 6. 2. 1947

Dříve pracovala jako porodní asistentka, zdravotní sestra, chirurgická instrumentářka.