Poděkování českým zdravotníkům

 Vznikla už spousta spotů, které formálně zdravotníkům děkují, ale žádný ještě lidem neukázal skutečně ZA CO. Náš projekt je první, který ukazuje práci sester a lékařů na jednotkách intenzivní péče, v plném nasazení, upozorní běžnou populaci na to, co všechno stojí za záchranou lidského života.

Projekt iniciovali sami zdravotníci z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se o pacienty s koronavirem starají a ve spolupráci s filmaři garantují, že výsledek  reprezentuje zkušenosti zdravotníků a zároveň zapůsobí na laickou veřejnost.

Posláním projektu je celostátně vyjádřit skutečné díky. Ne formální, ne patetické. Je to hold každodenní práci zdravotníků a jejich ctnostem, které při ní prokazují: odbornost, výdrž, odolnost, soucit a zároveň chladnokrevnost, někdy až totální upozadění svých osobních zájmů ve prospěch péče o pacienty.

 

Za projektem stojí :

Jan Hadraba
Petra Pařízková

Project annotation

The main idea of the project “Thanks to Czech paramedics” is to demonstrate the fact that medical staff is one of the most important elements in the fight against COVID-19. Doctors, nurses, paramedics, medical technicians and volunteers are putting their lives in the front line in the fight with this unpredictable disease. Unfortunately, the society is taking deployment of medical staff at the second coronavirus wave as granted in the Czech republic. With this project, we would like to say a big “THANK YOU” to all Czech medical workers involved in a fight with the coronavirus epidemic and to show them that we appreciate their work.

The main output of this project will be a 60-90 seconds short film

Secondary output will be 3-5 minutes long making of documentary, that will show background of this film and why it is important, that something like this was created. Documentary will also include interviews with medical workers and will show who is behind the project.