Nadační fond Vita et Futura spolu s Impresa films pomáhá připravit

DĚKOVNÝ spot, krátký film a dokumentární pořad


s podtextem „Děkujeme českým zdravotníkům“ , který se realizuje jako poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, kteří v 1. linii pomáhají všem bez rozdílu v boji s onemocněním COVID19.

Nadační fond Vita et Futura a IMPRESA Films, kteří na projektu pracují bez nároku na honorář, žádají všechny lidi dobré vůle o příspěvek na tento projekt.

Za jakýkoliv finanční příspěvek, který zašlete na transparentní účet nadačního fondu děkujeme.

2061621088/5500 se zprávou DĚKUJEME

V případě přebytku finančních prostředků, je nadační fond připraven zakoupit prostředky dle přání oddělení COVID JIP na IV. interně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Záchranné služby středočeského kraje se sídlem na Kladně, kde probíhalo natáčení.

Poděkujme jim za náročnou práci, kterou zvládají:

ve směnném provozu,
v nedostatečném personálním obsazení,
v mnoha přesčasových hodinách,
ve ztížených podmínkách bezpečnosti jejich práce v ochranných pomůckách – třeba jen nemožnosti po dobu 6 hodin navštívit toaletu,
v nemožnosti kontaktu se svou blízkou rodinou,
s pohledem společnosti, která je bere jako infekční materiál.

Anotace k projektu

Hlavní myšlenka projektu “Děkujeme Českým zdravotníkům” spočívá v demonstraci faktu, že zdravotnický personál je jednou z nejdůležitějších složek v boji s onemocněním COVID-19. Lékaři, sestřičky, bratři, záchranáři, sanitáři a dobrovolníci jsou ti, kteří denně nasazují své životy v první linii v boji s tímto nevyzpytatelným onemocněním. Bohužel ve druhé koronavirové vlně společnost začíná brát zdravotnický personál a jejich služby jako samozřejmou věc. Tímto projektem bychom rádi vyslovili velké “DÍKY” všem zdravotníkům , a to nejen nasazeným v nemocničních zařízeních, a ukázali, že si jejich činnosti vážíme.
 

Televizní spot v délce 30 vteřin

Hlavním výstupem projektu bude 60-90 vteřinový krátký film.

Vedlejším výstupem bude 3-5 minutový dokumentární film, který bude popisovat důvody vzniku daného krátkého filmu. Dokument bude obsahovat i rozhovory lékařů v terénu a kdo za projektem stojí.

Jan Hadraba
Petra Pařízková

Project annotation

The main idea of the project “Thanks to Czech paramedics” is to demonstrate the fact that medical staff is one of the most important elements in the fight against COVID-19. Doctors, nurses, paramedics, medical technicians and volunteers are putting their lives in the front line in the fight with this unpredictable disease. Unfortunately, the society is taking deployment of medical staff at the second coronavirus wave as granted in the Czech republic. With this project, we would like to say a big “THANK YOU” to all Czech medical workers involved in a fight with the coronavirus epidemic and to show them that we appreciate their work.

The main output of this project will be a 60-90 seconds short film

Secondary output will be 3-5 minutes long making of documentary, that will show background of this film and why it is important, that something like this was created. Documentary will also include interviews with medical workers and will show who is behind the project.