Sekce vzdělávání

Jedním  z hlavních cílů nově založeného nadačního fondu bylo vzdělávání lékařů, porodních asistentek a studentů medicíny. A smyslem tohoto systémového kroku byla v roce 1991 snaha v co nejkratší době dohnat ztrátu za západní Evropou. Podařilo se založit několik výukových programů, jako například kurzy porodnické analgezie a anestezie, vzdělávání v oblasti laparoskopie a mnoho lékařů a porodních asistentek s finanční a organizační pomocí nadačního fondu mělo možnost vyjet čerpat nové teoretické a zejména dovednostní zkušenosti do zahraničí. Některé z těchto programů jsou organizovány dodnes. Workshop pro porodnickou analgezii a anestezii k dnešnímu datu navštívilo více než 2000 odborníků z celé České republiky a Slovenska.