Sekce mamologie

Všeobecná fakultní nemocnice, která  patří mezi mezi nejstarší univerzitní nemocnice  ve střední Evropě, oslaví v příštím roce 225 let od svého založení. Již od svého založení, byla pro svoji jedinečnost místem výuky budoucích lékařů i sester a centrem péče o komplikované pacienty z celé České republiky.

Před 140 lety byla českým architektem a stavitelem Josefem Hlávkou v Apolinářské ulici postavena podle jeho vlastního návrhu budova Zemské porodnice. Josef Hlávka, který se proslavil stavbou Státní Vídeňské opery, vyprojektoval na tehdejší dobu převratnou stavbu, která jako porodnice slouží dodnes. V této budově sídlí Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulta University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Tato klinika patří k největším v Evropě. Kromě porodnice, kde se ročně narodí přes 4700 dětí je zde největší onkogynekologické centrum v Česku. Náplní práce tohoto centra je i péče o ženy s rakovinou prsu. Tento zhoubný nádor je u nás nejčastějším nádorovým onemocněním žen a postihne během života každou osmou ženu.

Ať již je péče poskytnutá pacientkám s karcinomem prsu na naší klinice jakkoli náročná, snažíme se vždy poskytnout to nejlepší a naši lékaři, sestry i další personál věnují maximální pozornost všem aspektům diagnostiky a léčby této nemoci.

Naše univerzitní nemocnice hospodaří  s omezenými finančními prostředky, které pokrývají základní přístrojové vybavení, zajištění potřebných léků, mzdy zaměstnanců a ostatní základní náklady. V řadě dalších oblastí je však pro naši práci a poskytovanou péči klíčová podpora z jiných zdrojů.