Gestor

doc. MUDr. David Pavlišta, PhD.

Vzdělání

1987    Gymnazium Postupická v Praze 4
1994    l. Lékařská fakulta Karlovy University v Praze
zimní sem. 92       Medizinische Fakultät, Universität Bern, Schweiz
letní sem. 93         Medizinische Fakultät,  Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland.

Kvalifikace

1998    Atestace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složena
2002    Atestace II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví složena
2013    Habilitace na 1. LF UK v Praze v oboru Gynekologie a porodnictví

Vědecká činnost

2001 – 2007    Doktorandské studium na l.LF UK, obor experimentální chirurgie, téma práce: Význam sentinelové uzliny u karcinomu prsu.
Hlavní řešitel grantových projektů  IGA MZ ČR č.: NH/6975-3/2002, NR/8807-3/2006, NS 9773-4/2008

Praxe

1994 – 95         Lékař pyrotechnické asanace Pyrotechnického odřadu v Mimoni v rámci vojenské základní služby.
1995 – 96         Sekundární lékař gyn.por.odd. okresní nemocnice v Kolíně
1997 – 2003    Sekundární lékař na Gyn.-por.klinice VFNa 1.LF UK  v Praze 2
2004 – 2005   Lékař specialista na Universitäts Frauenklinik Göttingen, Deutschland
1999 –  2001   Externí lektor gynekologie a porodnictví, Vyšší zdravotní škola, Duškova, Praha
2003–dosud  Odborný asistent/docent/ výuky 1.LF UK na Gyn.- por.klinice.

Studijní pobyty

1999        Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Westf.Wilhelms-Universität Münster, Bereich Pränatale Medizin, Deutschland.
2009        Breast Service, Dept.of Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, USA.
2001        Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Klin.Abteilung für Spezielle Gynäkologie, Österreich.
2003        Department of Surgery, Mayo Clinic Rochester, USA.
2003        Department of Obstetrics, Gynecology and Women’s Health, University of Minnesota, USA.
2007        Department of Surgery, Moffit Cancer Center, Tampa, Florida, USA.
2009        Gynecology Service, Dept.of Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, USA.