Sekce neonatologie

Úsek neonatologie tvoří jednu z hlavních funkčních částí Perinatologického centra VFN. Jeho činnost je organicky provázána s činností porodnického úseku a s úsekem fetální medicíny.

Pracoviště poskytuje nejvyšší stupeň péče o novorozence, a to v plném rozsahu, vyjma chirurgické korekce závažných vrozených vývojových vad. Rozsahem péče patří k největším pracovištím tohoto typu v ČR. Dlouhodobě dosahuje jedněch z nejlepších výsledků v oblasti péče o extrémně a velmi nezralé novorozence (120–140/rok), a to jak v ukazatelích úmrtnosti, tak časné i pozdní morbidity, které jsou srovnatelné s nejlepšími světovými centry.

IMG_2980

Odborná úroveň pracoviště je jedna stránka péče o malé pacienty, druhou je však vybavení pracoviště, a to jak po stránce zdravotnické techniky, tak i po stránce „zlidšťující“ prostředí dětem, jejich rodičům i personálu, neboť na všechny jsou kladeny vysoké nároky. Existence fondu pomáhá maminkám nedonošených dětí zlepšit zdejší pobyt. Jsme přesvědčeni o tom, že i psychický stav maminky pomáhá nedonošeným dětem v jejich adaptaci, upevňuje pouto mezi maminkou a dítětem. Miminko se dříve naučí přijímat mateřské mléko, nebude ochuceno o maminčino pohlazení a bude dříve připraveno na odchod do domácí rodinné péče. Síť mateřských center udělila neonatologii Certifikát Společnost přátelská rodině, snažíme se tedy tento titul naplňovat. Z prostředků nadace je financováno například vybavení pokojů pro maminky, zázemí pro sestry, kojenecké váhy, odsávačky mateřského mléka, pračka a sušička dětského prádla, zavinovačky, vybavení pro speciální dětské postýlky atd.S malou přestávkou je též prostřednictvím nadačního fondu organizován v zahradě kliniky Den dětí u Apolináře pro děti zde předčasně narozené. Setkává se s velkým příznivým ohlasem rodičů.

Z prostředků nadačního fondu je financován i spotřební materiál pro speciální lékařské přístroje, na který v rozpočtu oddělení běžné prostředky nezbývají.

IMG_2978

Odborná úroveň pracoviště vyžaduje stálý kontakt lékařů i sester zde pracujících s novými up to date poznatky, a proto jsou z prostředků nadačního fondu hrazeny správní poplatky za registraci kurzů u odborných společností (ČAS pro sestry, UNIFY pro fyzioterapety a Česká lékařská komora pro lékaře). Na platby účastnických poplatků pro velké mezinárodní kongresy však prostředky využívány nejsou. Každoročně je z prostředků nadačního fondu financován odběr dvou odborných časopisů, a to Clinics in Perinatology a Pediatrics