Gestor

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 

plavka

Vzdělání:

1982                promoce na FDL UK
1985                I. atestace v oboru pediatrie
1988                specializační atestace v oboru neonatologie
1991- 1995     zahraniční stáže na špičkových perinatologických centrech: Karolínská universita, Hammersmith Hospital v Londýně, AMC
Amsterdamu, Georgetown university ve Washingtonu
1997               IPOKRaTES postgraduální kurs (Mnichov) – Strategie a taktika umělé plicní ventilace novorozenců (certifikát)
1997               IPOKRaTES postgraduální kurs (Krems) – Neurointenzivní péče v neonatologii (certifikát)
1998               obhájena disertační práce na téma „Příspěvek k problematice extrémně nezralého novorozence“
2000              měsíční studijní pobyt v Childern’s Memorial Hospital, University of Chicago a Rush Presbytarian St Luke’s Hospital
2000              docent pediatrie 1. lékařské fakulty UK
2008              profesor pediatrie 1. lékařské fakulty UK (dekret předán 31. 10. 2008)

Praxe:

1982–1985      sekundární lékař IV. dětské kliniky, FN 2
1986–1988      zastupující ordinář novorozeneckého úseku II. porodnické kliniky, FN 2
1988–1990      ordinář novorozeneckého úseku II. porodnické kliniky, FN2
1990–1998      primář novorozeneckého oddělení II. porodnické kliniky, FN2
1998–dosud    primář sloučeného neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko–porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Členství v mezinárodních organizacích a funkce v odborných organizacích, presidentství mezinárodních kongresů

1998–dosud    člen evropské organizační rady pro postgraduální vzdělávání lékařů a studentů – IPOKRaTES
2003                 President 18th International Workshop on Surfactant Replacement, Prague 2003
2006–dosud   Member of European Society for Pediatric Research
2007                 Chairman of European Society for Pediatric research Congress, Prague 2007
2005–dosud   Member of European Consensus Group on management of RDS
2003                 President of the 18th International Workshop on Surfactant Replacement, Prague,
2007                 Organizational Chairman of 48th Annual Meeting of ESPR, Prague, Czech Republic,

IPOKRaTES Clinical Seminars:

  • Strategies on Mechanical Ventilation in Newborns and Infants. April 6–8, Prague, Czech Republic. Lecturer and Chairman.
  • Neonatal Imaging. October 4–6,1999, Prague, Czech Republic. Organizer.
  • High Ferequency Ventilation in Newborns and Infants. March 21–23, 2002. Prague. Lecturer and Chairman.
  • High Ferequency Ventilation in Newborns and Infants. May 26–28, 2003, Sopron, Hungary. Lecturer.
  • High Frequency Ventilation in Newborns and Infants. May 26–28, 2005, Erlangen, Germany. Lecturer.
  • Neonatal pulmonary critical care. October 22–24, 2009, Prague, Czech Republic. Lecturer and Chairman.
  • Care of the Extremely Preterm Infant. Oct. 29 – Nov. 1, 2014, Prague. Lecturer and Chairman.

Hostující profesor v roce 2008 pro Institut of Neonatology in Belgrade

Členství v tuzemských  organizacích

1990–1992      vědecký sekretář České neonatologické společnosti ČSL JEP
1992–2000      předseda výboru České neonatologické společnosti ČSL JEP
1997–2000      člen výboru České neonatologické společnosti ČSL JEP
1995–2001      člen expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro
2001–               dosud   čestný člen Slovenské pediatrické společnosti
2009–2012      předseda výboru České neonatologické společnosti ČSL JEP
2012 –              dosud  člen výboru České neonatologické společnosti ČSL JEP