Sekce asistované reprodukce

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici též oddělení specializující se na léčbu neplodnosti. Od roku 1994, kdy Centrum asistované reprodukce
vzniklo, přišlo k nám přes 11000 neplodných párů. U některých stačilo vyšetření a jednoduchá léčba – takových otěhotnělo přibližně 4000. A u jiných se otěhotnění podařilo až po IVF („oplození ve zkumavce“) a dalších nejvyspělejších metodách – do roku 2016 jich tak otěhotnělo 3700.

Naším cílem je pomáhat všem neplodným párům . Nechceme stavět finanční bariery k léčbě, a proto doplatky máme ty nejmenší, jaké lze.

Rozvoj pracoviště samozřejmě vyžaduje jak nadšení a aktivní zapojení pracovníků, tak i finanční zdroje. Prostřednictvím Nadačního fondu Vita et Futura nám můžete pomoci k tomu, abychom léčbu mohli poskytovat na nejvyšší úrovni.