Projekty

Zpráva o využití prostředků v oblasti IVF v roce  2015.

Dostupné prostředky fondu nemohou svou výší podporovat přímo léčbu jednotlivých pacientů (úhradou zdravotní péče), ale míří na velmi potřebnou činnost se značným efektem

  • vzdělávání pracovníků a udržení kontaktu s Evropskou mezinárodní organizací ESHRE (příspěvkem na členský poplatek 3 členům)
  • NF postupně podpořil účast 9 pracovníků Centra asistované reprodukce Gyn.- por . kliniky 1. LF UK a VFN v Praze příspěvkem na symposium  Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti v Brně a Mikulově
  • úhrada školení zmrazování embryí novými metodami v Brně
  • z prostředků fondu byly zakoupeny 3 knihy – o  pokrocích v genetice a o parazitární nemoci toxoplasmoze, jejích dopad na neplodnost je předmětem nejnovějších výzkumů.