Den po dni Praha 2023

Pondělí 20. 3. 2023

Kambodžské kolegy čeká bohatý odborný program. V průběhu  týdne pobytu jim bude představen celý systém péče o matku a dítě , který hraje klíčovou roli, jenž Českou republiku  posunul mezi země s nejnižší mateřskou a perinatální mortalitou.

Navštíví základní ambulance pro těhotné , specializované ambulance (v Praze a Pardubicích), porodnici základní péče (Slaný), intermediární centrum (Hořovice) a perinatologická centra (Apolinář ve Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN a ve FN Plzeň). Bude jim představen dispečink Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje  v Kladně, světoznámá  firma pro výrobu zdravotnických prostředků ( Linet) a Simulační centrum 1. LF UK

Úterý 21. 3. 2023

PRVNÍ pracovní den v Praze, „jet leg“ ne „jet lag“ , byl pro naše kambodžské kolegy hodně výživný. Představení všech oddělení gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře zabralo téměř 4 hodiny. Následně charismatická primářka klinické mikrobiologie a ATB centra Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN V. Adámková představila své oddělení. Na necelou hodinu naplánované setkání s vedením Národní pediatrické nemocnice v Phnom penhu u ředitele Česká rozvojová agentura/ Czech development agency  ing. M. Minčeva a  Mgr. B. Žák Barbora Vlasova se nakonec protáhlo na tři a půl hodiny. Vůbec to nevadilo! Jednání bylo pracovní a hlavně věcné, prostě užitečné. Mezitím zbytek kambodžského týmu absolvoval okružní jízdu Prahou s plavbou lodí po Vltavě, aby se snáze orientovali v naší metropoli. Dnešní program  byl večer zakončen návštěvou Národní muzeum s krásnou vyhlídkou  z jeho kopule a maskot – velryba  Plejtvák myšok zaujal i naše Kambodžany.

Středa 22. 3. 2023

  1. návštěva

Náš kambodžský tým využíl pozvání Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje  Přesně vypracovaný systém transportu těhotných a rodících žen v Kambodži  by mohl významně pomoci v řešení život ohrožujících situací. Moc děkujeme panu řediteli Pavel Rusý a Hejtmanka Petra Pecková, že nám návštěvu umožnili.

Vedoucí lékař MUDr. M. Matoušek pro kolegy připravil skvělý workshop. Skupina byla rozdělena po pěti osobách, tak abychom nerušili živý provoz a přitom viděli všichni všechno Osud tomu chtěl, že právě jedna posádka akutně vyrážela k pacientovi v bezvědomí.

2. návštěva

Zavítali jsme s kambodžany do porodnického zařízení základního typu ve Slaném. Čekala nás vrchní sestra Bc. Ivana Martínková, která nás provedla sice malou, ale velmi krásnou porodnicí. Kolegové viděli porodní pokoje, oddělení šestinedělí i prostory operačních sálů pro akutní císařské řezy. Proběhla bohatá diskuze. Zejména návštěvníky zaujala telemetrie pro nitroděložní sledování plodu a možnost podání anestezie v případe jakékoliv porodnické operace.  Pro mě osobně ještě jedna velká reminiscence, potkal jsem zde jednu z nejlepších porodních asistentek, kterou jsem kdy měl možnost na podobných sále fotkách Jitka Benešová zavzpomínali jsme na její mnohaletou práci u Apolináře. Jitka byla stále usměvavá, ale ještě odborně velmi vzdělaná.

Děkujeme porodnice Slaný za velmi milé přijetí.

3. návštěva

jen silou vůle stačíme psát příspěvky, protože program je velmi bohatý a časově hodně náročný. Přesunuli jsme se do firmy, která vyrábí dnes asi nejlepší zdravotnická lůžka  na světě. Jedná se o už  světoznámou firmu LINET Asia Přijal nás  pan ředitel Tomáš Kolář a provozem nás provedla celá skupina velmi ochotných zaměstnanců firmy. Měli jsme možnost na vlastní oči vidět , jak vzniká moderní porodnické lůžko od základních komponentů až do finální designové verze. To, co se podařilo vybudovat otci zakladateli panu Zbyňku Frolíkovi za 30 let od roku 1990, je obdivuhodné. Stejně tak obdivuhodný je generačně nový tým, který v jeho snažení velmi pilně a úspěšně pokračuje dále. Vivat LINET

Společná večeře

Čtvrtek 23. 3. 2023

1.návštěva

Program pokračuje. Navštívili jsme intermediární centrum Nemocnice Hořovice. Příchod trochu připomínal Abbey Road od The Beatles. Čekalo nás milé přivítání v krásné porodnici „U Sluneční brány“, kterou nás provedla  MUDr. Tereza Ježková. O vysokou neonatální úroveň a celkově hořovické porodnice se významnou měrou zasloužila  MUDr. Milena Dokoupilová , která své první profesní kroky prodělala právě v porodnici U Apolináře. Ani po takové době nepřestala být usměvavá a plná energie. Porodnice Hořovice moc děkujeme za možnost představit 2. stupeň péče o matku a dítě. Když právě díky MUDr. Dokoupilové Hořovice koncentrují předčasné porody již od 30. týdne těhotenství z celé České republiky.

2. návštěva

Program multidisciplinárního týmu z Kambodže  jsme zakončili v Plzni. Konkrétně na zdejší lékařské fakultě. Dostalo se nám srdečného přivítání od jako vždy velmi vtipného a humorem oplývajícího spectabilis pana děkana profesora Jindřich Fínek.

Následovala komplexní prohlídka „od půdy až do sklepa“ zcela nového univerzitního kampusu. Nejenom Kambodžani , ale i my z Prahy jsme nestačili zírat. Moderní výukové prostředky a materiály jakoby připomínaly Komenského Orbis pictus (Svět v obrazech)  a Schola ludus (Škola hrou). Moderní Simulační centrum pro nácvik snad všeho, co zejména urgentní medicína přináší, výuka anatomie s použitím IT technologií,  ale i kadaverózních preparátů. Neskonalé poděkování  patří všem, kdo se rozhodli po smrti své tělo věnovat pro studium medicíny. V budově se nezapomíná ani na výuku preventivní medicíny. Příkladem může být dokonalá kuchyně pro nácvik přípravy racionálního stravování. Studenti v Plzni prostě mají naprosto luxusní podmínky pro své vzdělávání. A to, že nám přednášející profesor MUDr. R.Černý dovolil navštívit svoji vlastní „živou“ přednášku, aniž by ji přerušil a naopak nás přivítal, to svědčí jenom o přátelském duchu na této Lékařská fakulta v Plzni – Univerzita Karlova . Po skvělém obědě, jak jinak než v luxusní menze, nás obětavě profesor MUDr. Jiří Bouda a vedoucí porodnické části kliniky MUDr. Vlado Korečko provedli porodnickou a neonatologickou částí zdejšího perinatologického centra. Prostorné porodní pokoje, útulné prostředí a milý personál to vše je základem pro skvělou péči o matku a dítě v jednom z největších perinatologických center v naší zemi. Moc děkujeme a ještě dlouho budeme vstřebávat, co jsme dnes na vlastní oči viděli

Pátek 24. 3. 2023

PREVENCE, PREVENCE, PREVENCE

V České republice bychom nedosahovali tak skvělých perinatologických výsledků, kdyby nefungovala síť poraden pro těhotné ženy. Málo se ví, že jedna z prvních poraden pro těhotné byla vybudována těsně před 2. světovou válkou ve Zlíně, přímo ve firmě Jana Antonína Bati.  Jako jedni z prvních zde pochopili, že sledování těhotných žen, je nejlepší PREVENCÍ nejrůznějších komplikací zejména v době porodu.

V současné době máme poraden pro těhotné po celé zemi několik tisíc.

Dnes jsme měli možnost jednu takovou navštívit. Kolegové z Kambodže byli překvapeni, že v každé poradně pro těhotné v České republice  pracuje i lékař a ne pouze samotná porodní asistentka. Stejně tak je udivilo, že každá těhotná v naší zemi má minimálně 5 vyšetření ultrazvukem a několik screeningových vyšetření. V Kambodži  je téměř národním cílem, aby těhotná navštívila poradnu pro těhotné alespoň 4x v průběhu těhotenství. Většina žen není ani jednou vyšetřena ultrazvukem. U nás je to něco okolo deseti návštěv. A co hlavně, téměř všechna vyšetření v těhotenství jsou u nás hrazena zdravotními pojišťovnami.

Dnes jsme byli vřele přivítání  zaměstnanci zařízení Gyn Medico

Milý personál, „vydesignovaný“ interiér a neskutečně milé prostředí. Na kambodžskou návštěvu  čekalo skvělé občerstvení  a nakonec i balíček, co dostává v této ambulanci každá budoucí maminka .

Zejména děkujeme paní jednatelce Ing. Editě Hlaváčkové a vrchní sestře Andrea Scholzová

Sobota 26. 3. 2023

SOBOTA, běžně den pracovního volna. Ale my jsme i na tento den našim kolegům připravili program, na který bezpochyby hned tak nezapomenou. Brzy ráno sraz na Albertově před Fyziologickým ústavem. Čekala nás návštěva Simulačního centra 1. LF UK. Zde nejvíce zaujala naše Victoria, dnes asi nejdokonalejší simulátor pro nácvik  dovedností v péči v době těhotenství a porodu. MUDr. M. Mlček nám ochotně představil i ostatní simulátory, ale také zvířecí, konkrétně prasečí  orgány a tkáně, na kterých se studenti mohu učit.

Btw Fyziologický ústav je 2.nejstarší na světě a založil jej Jan Evangelista Purkyně dne 6. října 1851.

Následoval oběd víceméně česká kuchyně ,když bylo objednáno 10 gulášů a 10 svíčkových s knedlíky ,aby kolegové mohli pochutiny sharovat a ochutnat z obojího. Z restaurace přeběhli  do Purkyňova ústavu, kde probíhala  Apolinářská konference, kdy po včerejším gynekologickém programu dnes následovala problematika perinatologie. Neplánované, ale o to více milejší  bylo setkání a představení Nedoklubko

Měli jsme štěstí  a v naší porodnici jsme byli svědky mešního obřadu v kapli svatého Kříže .

Protože předpověď počasí není pro následující týden moc příznivá, tak následoval přesun  do centra Prahy. Přestože Karlův most byl přeplněný, tak pitoreskní pohledy na jeho okolí Kambodžanům celkem braly dech. Ale tímto dnešní den ještě nekončí…

Pondělí a úterý 27. a 28. 3. 2023

Pobyt kolegů z Kambodže, respektive

naše práce na jejich programu  se dnes přehoupla do své  poloviny. Mimořádně vyšla předpověď počasí a Kambodžani poprvé viděli na vlastní oči padající  vločky sněhu. Po jejich příchodu do porodnice U Apolináře Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN byli ráno rozděleni podle specializací  na porodníky, neonatology, anesteziology, porodní asistentky a bioengineering. Naši experti s odpovídajícím zaměřením se jim poctivě celý den věnovali. Mimojiné  MUDr. J. Skřenková v praxi předvedla péči o ránu po operaci pomocí biostimulačního laseru a náš přední urogynekolog  prof.MUDr. A.Martan, který osobně v 80. letech několik měsíců v Kambodži pracoval, měl prezentaci s tématikou ženské inkontinence moči  a představil naši skvěle vybavenou urogynekologickou ambulanci.

Po dohodě a souhlasu našich studentů se Kambodžané na závěr dne zúčastnili jejich výuky  v Simulační centru 1. LF UK. Nacvičovali jsme kromě přirozeného porodu hlavičkou a porodu koncem pánevním napřed zejména téma život ohrožujícího krvácení u porodu. Hosté  měli možnost zažít, jak důležitý je trénink  a simulace řešení této kritické situace v jednotlivých krocích, tak aby každý člen týmu přesně věděl, co má v realitě dělat. Všechny porody našich studentů byly oceněny upřímným potleskem.

Středa 29. 3. 2023

Den opět nabitý událostmi. Časně ráno setkání s děkanem 1. LF UK. Profesor Martin Vokurka vyjádřil plnou podporu projektu Česká rozvojová agentura – CzechAid v oblasti perinatologie. Následoval přesun do naší porodnice. Profesor Pavel Calda představil Centrum fetální medicíny. Pro řízení perinatologického centra je velmi důležitý sběr biostatistických dat. V „centrálním mozku“ naší kliniky nám předvedl Ing. F. Vaněk význam této činnosti.

Porodnická část týmu se následně přesunula na oddělení jednodenní chirurgie. 🇰🇭Lékaři mohli sledovat laparoskopii, chirurgickou léčbu myomu na děloze. Anesteziologové konzultovali nové anesteziologické postupy 📄, zejména s ohledem na odeznívání účinku myorelaxancií. Nakonec měli možnost sledovat profesora A.Marta, respektive jeho urogynekologické operační umění. Kambodžanům jsme umožnili i účast na pravidelném perinatologickém semináři, který se železnou pravidelností koná každou středu v 12:30 v posluchárně kliniky.

Po obědě už čekal před naší porodnicí autobus a vyrazili jsme 👉směr Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky🇨🇿. Dostali jsme totiž pozvání od jejího poslance, respektive nově zvoleného primátora hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy. Hodně stylové setkání. Pan docent Svoboda je totiž původní profesí gynekolog a porodník a patří mezi největší hvězdy onkogynekologické operativy v České republice🇨🇿. Je obdivuhodné, že přestože dosáhl ve své profesní i politické dráze téměř vše, tak se nezdráhá dále vzdělávat a stává se z něho expert na robotickou operativu v oblasti gynekologie. Klobouk dolů pane docente a děkujeme všem, kdo nám umožnili prohlídku Poslanecké sněmovny, zejména pak Martin Blažek

Čtvrtek 30. 3. 2023

Čtvrtek byl od předchozích dní hodně odlišný. Začali jsme sice pracovně, kdy tým anesteziologů v doprovodu našeho anesteziologického bratra Vanna, který má kambodžské kořeny, navštívil dětské oddělení ORL ve Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN, aby viděli podávání anestezie právě u dětí.

Pak ale následovalo setkání na půdě Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně – ČLS JEP pro veřejnost, kde byla Nadačním fondem VITA ET FUTURA společně s Univerzita Karlova organizována tisková konference, na které byl představen projekt „České perinatologické ruce letí do Kambodže“. 🇨🇿🇰🇭 Podporovaný Česká rozvojová agentura – CzechAid Přestože sdělovací prostředky nemají všeobecně moc zájem o pozitivní informace, tak v našem případě tomu tak nebylo. Každý může ostatně posoudit sám reportáž v hlavních večerních zprávách na TV Nova. Odpoledne následovalo setkání celého týmu přímo na Pražský hrad — Prague castle — Castello di Praga — Castillo de Praga a společná časná večeře na úžasném místě v restauraci Kuchyně, která patří do věhlasného řetězce Ambiente Restaurants.

Sobota 1. 4. 2023

Poslední den kambodžského týmu z មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ National Pediatric Hospital🇰🇭v České republice🇨🇿. V 17:35 tři anesteziologové, instrumentář a bioinženýr (čtvrtina týmu) požádali, zda by nebylo možné navštívit nějaký fotbalový zápas. Na poslední chvíli, trochu stres zápas Sk Slavia Praha- Fotbal totiž začal v 19:00, ale podařilo se. Navíc byla ještě k vidění hromada gólů týmu Slávie do olomoucké branky. Velké poděkování za rychlou a zejména obětavou pomoc patří Jaroslav Tvrdik a Michaela Schejbalová. Bez nadsázky, Slavie má nadšené fanoušky i v Kambodži🇰🇭.

Kouzlo nechtěného. Potkali jsme nejlepšího, proto nejslavnějšího českého karikaturistu Milan Kounovský, který mimochodem před týdnem ztvárnil tváře celého našeho týmu z Kambodže 🇰🇭. A při odchodu? Setkání se zajímavým člověkem, Radkem Mašínem, který je ze slavného rodu Mašínů, a jeho synem, který se narodil v porodnici U Apolináře. To se nedá naplánovat, to se prostě musí stát a hlavně zažít.