Tisková zpráva 30.3.2023

TISKOVÁ ZPRÁVA
Univerzita Karlova
Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36
http://www.cuni.cz

Česká perinatologie pomáhá v Kambodži


Univerzita Karlova převzala společně s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně záštitu nad mezinárodním projektem „České perinatologické ruce letí do Kambodže“, který se soustředí zejména na zdokonalení vědomostí kambodžských specialistů a zavádění doporučení na podkladě Evidence Based Medicine pro život ohrožující stavy matky a dítěte v regionu jihovýchodní Asie.

V rámci zmíněného projektu proběhla v lednu letošního roku velmi úspěšná 12denní mise v Phnom Penhu, kde 16 expertů z oboru perinatologie, neonatologie, intenzivní medicíny a specialistů z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT uspořádalo bezmála 50 přednášek a 10 workshopů.

Tím však spolupráce rozhodně nekončí. V návaznosti na tuto cestu nyní navštívilo Českou republiku hned 21 specialistů z Národní pediatrické nemocnice v Phnom Penhu. Kambodžské lékaře a porodní asistentky včetně nejvyššího managementu z Národní pediatrické nemocnice čekají dva týdny intenzivní přípravy pod vedením specialistů z Prahy, Středočeského kraje, Pardubic a Plzně.

Pomoc v Kambodži je potřebná zejména proto, že porodnictví a obecně péče o matku a dítě je v oblasti provincie Kampong Chhnang na nízké úrovni. Rozložením porodních center a systémem jejich práce zhruba připomíná situaci v České republice před 2. světovou válkou. Chybí lékařské ambulance a s tím i preventivní diagnostické a léčebné postupy. Porody v provincii probíhají na místech, kde pracují pouze porodní asistentky a chybí zde nejen lékaři potřebných profesí, ale i operační sály. Tento stav s sebou přináší vysoký počet úmrtí žen i jejich dětí.

Mezinárodní rozvojový projekt České rozvojové agentury, který realizuje Nadační fond Vita et Futura pod názvem „České perinatologické ruce letí do Kambodže“ je program, který plně reflektuje doporučení WHO, jehož cílem je snížit úmrtí těhotných a rodících žen, úmrtí dětí v souvislosti s těhotenstvím a porodem a úmrtí dětí do 5let jejich života.

U příležitosti návštěvy specialistů z Národní pediatrické nemocnice v Phnom Penhu proběhla 30. března v Lékařském domě České lékařské společnosti JEP (Sokolská 31, Praha 2) tisková konference, které se zúčastnila i patronka projektu Jitka Čvančarová.

Realizační tým „České perinatologické ruce letí do Kambodže“

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (vedoucí lékař perinatologie v rámci projektu)
Člen předsednictva ČLS JEP, člen výboru ČGPS ČLS JEP, krajský perinatolog Středočeského kraje
Předseda správní rady Nadačního fondu VITA et FUTURA

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. (vedoucí lékař neonatologie v rámci projektu)
Primář neonatologického oddělení VFN v Praze


Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. (vedoucí lékař anesteziologie a intenzivní medicíny v rámci projektu)
Člen výboru ČSARIM ČLS JEP

Mgr. Alžběta Němcová (vedoucí porodní asistence v rámci projektu)
Česká společnost porodních asistentek

Doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D. (vedoucí biomedicínského inženýrství v rámci projektu)

Záštitu převzali:

Univerzita Karlova
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorka Univerzity Karlovy

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. MBA
Předseda České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Kontakt pro média:

Univerzita Karlova
Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel: +420 721 285 565
e-mail: pr@cuni.cz

Nadační Fond Vita et Futura

Eva Čejková 
koordinátorka nadačního fondu Vita et Futura 
tel: +420 603 885 298
e-mail: cejkova@vitaetfutura.cz