Den po dni Phnom Penh 2022

Čtvrtek 20. ledna 2022

České perinatologické ruce letí do Kambodže!

Nadační fond Vita et Futura byl vybrán Českou rozvojovou agenturou Ministerstva zahraničí ČR k nelehké misi – pomoci Kambodži snížit úmrtnost matek a jejich dětí u porodu. 🇰🇭 Na inspekční cestu vyrazil tým perinatologů z porodnice U Apolináře. Navazuje na dřívější spolupráci našich neonatologů, porodníků a bioinženýrů s tamní Národní pediatrickou nemocnicí v Phnom Penhu z roku 2018. Úkolem současného týmu specialistů je komplexně zmapovat aktuální stav v oblasti péče o matku a dítě v nám tak vzdálené zemi.

Pondělí 24. ledna 2022

Všechno v Kambodži není zalité sluncem. Jeden z našich lékařů si hned po příletu vytáhl černého Petra v podobě pozitivního testu. Covid si prostě nevybírá, a i přes negativní PCR test v Čechách před odletem, si našel cestu až k doktoru Přádovi. S rizikem jsme sice počítali, preventivní pojištění pro tyto účely měli, ale stejně to byl pro všechny šok. Honza trávil svůj čas v Kambodži od prvního dne v izolaci. Přímo z letiště byl eskortován do Národního centra pro kontrolu tuberkulózy a lepry. Náraz s realitou kambodžského zdravotnictví jak se patří. Bylo jasné, že ho musíme z nehostinného izolačního zařízení dostat jinam. Jsme rádi, že se nám ho nakonec povedlo přemístit do hotelu, který je tu pro cizince v karanténě speciálně zřízen. Obnášelo to řadu vyjednávání a peněz (4 tisíce dolarů za povinný depozit pro hotel), ale stálo to za to! Naše mise tak pokračovala bez kolegy Přády, což všechny velmi mrzelo. Přáli jsme si, aby měl Honza co nejdříve negativní test a mohl si s námi Kambodžu alespoň na chvíli také zažít.

Úterý 25. ledna 2022

Když České perinatologické ruce přistály v Kambodži a pustily se hned do práce. Tým apolinářských specialistů byl v jednom kole. Byl vítanou součástí kulatého stolu zaměřeného na péči o matku a dítě v Národní pediatrické nemocnici v Phnom Penhu.

🇨🇿🇰🇭 Jednání organizované Českým velvyslanectví v Kambodži trvalo celý den. V rámci mezinárodní spolupráce se ho účastnili také odborníci z Německa, Jižní Koreje a zástupci WHO. Projekt našeho týmu byl hodnocen velmi pozitivně a to je velkou satisfakcí pro všechny, kdo ho připravovali. Česká stopa v Kambodži byla stále živá, tak jsme měli na co navázat.

Středa 26. ledna 2022

Úkol zněl jasně! Na jednání s kambodžským ministrem zdravotnictví bylo nutné dorazit včas! Taxi nepřijelo a tak nastoupila česká improvizace…

Středa 26. ledna 2022

O naší misi se dozvěděli v Kambodži všude. Čeští zdravotníci se dlouhodobě těšili důvěře odborné veřejnosti.

🇨🇿 🇰🇭 Dostali jsme dokonce přijetí u kambodžského ministra zdravotnictví profesora Mam Bunhenga! Jednání za účasti velvyslance v Kambodži Martina Vávry probíhalo v uvolněné atmosféře. Zájem pana ministra aktivně řešit problém mateřské, novorozenecké a dětské úmrtnosti byl nezpochybnitelný. Osobně převzal projektové podklady a uvítal návrh pomoci i skutečnost, že cíle projektu jsou v kambodžských poměrech aplikovatelné. Došlo také na předání originálních darů – skleněné miniatury Českého lva od Ronyho Plesla a signované fotografie Život od Jana Saudka. Hojně o nás informovali kambodžská média. Samozřejmě v khmérštině.

BTV: https://news.btv.com.kh/public/article/8499…

សារព័ត៌មាន ខ្មែរពិត – Khmer Pit News: https://www.khmerpit.news/archives/227…

Čtvrtek 27. ledna 2022

Už jsme naznačili, že česká stopa v Kambodži byla stále živá. Na fotografii z roku 1987 vidíte mladého českého gynekologa a porodníka Aloise Martana působícího tehdy v rámci humanitární pomoci Kambodži v nemocnici v Phnom Penhu.

🇰🇭 Ve druhé polovině 80. let byl jedním z lékařů, kteří pomáhali znovu vybudovat kambodžské zdravotnictví. Náročná mise totiž probíhala pouhých 8 let po svržení vlády Rudých Khmérů. Ti stáli za vyvražděním čtvrtiny obyvatelstva Kambodži. Režim přežilo pouhých 1200 příslušníků veškeré inteligence. Zásadní ránu utrpěl také lékařský personál. Profesor Martan, nynější přednosta naší gynekologicko-porodnické kliniky “U Apolináře”, tenkrát významně přispěl k obnovení perinatologické péče o matku a dítě. Pomáhala také jeho manželka, dětská lékařka Hana Martanová, která v ambulanci kambodžské nemocnice léčila ty nejmenší pacienty a zavedla chybějící registr pacientů.

Pátek 28. ledna 2022

Výrazná stopa české pomoci Kambodži

Na závěr naší inspekční cesty jsme měli možnost nakouknout do téměř dokončeného prvního perinatologického centra v Kambodži. 🧐 Otevřelo se na konci roku 2022. Centrum bude jako první v zemi splňovat stěžejní požadavek komplexní perinatologické péče: Neonatologie a porodnice jako provázaná jednotka pod jednou střechou. Vedení nemocnice v Phnom Penhu přistoupilo k výstavbě nového areálu na základě návštěvy naší Gynekologicko-porodnické kliniky „U Apolináře“ před 3 lety. Kambodžští lékaři u nás v přímém přenosu viděli, jak moc je spojení jednotek neonatologické a porodnické péče prospěšné. Je totiž zcela zásadní co nejvíce eliminovat přesun předčasně narozených dětí z jednoho zdravotnického zařízení (porodnice) do druhého (neonatologie). V Kambodži běžná situace. Často to znamená překonat velké vzdálenosti, nepohodlnou cestu po problematických komunikacích, leckdy bez sanitky, a to může mít pro novorozence fatální následky. Absolvovali jsme prohlídku prostor budoucího centra a musíme konstatovat, že nové perinatologické zařízení má bez pochyby velký význam pro zvýšení kvality péče o matku a dítě. Jsme rádi, že dlouhodobá česká perinatologická pomoc Kambodži má svoje první velké výsledky. A to není vše, specialisté naší porodnice v rámci projektu Česká rozvojová agentura – CzechAid připravují mezioborové vzdělávací projekty jak pro zdravotníky (lékaře a porodní asistentky), tak pro těhotné Kambodžanky.

🇰🇭 Jiný kraj, jiný mrav. Jak vypadá poporodní rekonvalescence po kambodžsku?

Česká perinatologická mise byla v tomto asijském království důkladná a objevná. Když apolinářští zdravotníci v rámci projektu pomoci ve spolupráci s nadačním fondem Vita et Futura a pod finanční záštitou Česká rozvojová agentura – CzechAid objížděli místní porodnice a nasávali atmosféru přímo v terénu, zaznamenali několik zajímavostí. Jedna z nich se na odděleních šestinedělí opakovala všude. Přestože teplota často vysoce přesahuje 30°C a vlhkost vzduchu je na maximu, všechny maminky zde po porodu nosí pletené čepice. Ty dle místních zvyklostí přispívají k harmonii těla a údajně i ke snížení poporodních bolestí. S kulichem nebo bez, stejně jsou zdejší maminky vedle svých miminek ty nejšťastnější na světě.

2. února 2022

Kambodžská inspekce dospěla do konce a apolinářští zdravotníci se vrátili do Čech. Výdechem, nádechem vstřebaly zážitky, dokud byly živé a hurá do práce. Bude jí dost! Péče o matku a dítě musí být komplexní jak v rámci zdravotnických zařízení, tak mimo ně.

🇰🇭🇨🇿 Nejde jen o vytvoření porodnických mobilních aplikací, které pomohou Kambodžankám v běžné klinické praxi. Naši odborníci také postupně proškolí kambodžské lékaře v oblasti porodnických postupů a péče o novorozence. Chceme, aby byli v budoucnu sami schopni edukovat další generace zdravotníků.

Ověřili jsme si, že v Kambodži má chytré telefony skoro každý. To je pro náš projekt pod hlavičkou nadačního fondu Vita et Futura a České rozvojové agentury MZV ČR naprosto zásadní. Můžeme totiž spustit mobilní aplikaci, která bude stávající i budoucí kambodžské maminky edukovat a provázet celým těhotenstvím. A hlavně – bude je informovat, kdy mají jít na kontrolu a jaké vyšetření je zrovna čeká. Na aplikaci pracují také odborníci z porodnice “U Apolináře”. V zemi, kde zdravotní péče není vždy fyzicky dostupná pro každého a kde většina obyvatelstva žije ve vzdálených oblastech, je to ta nejefektivnější cesta! V zemi, kde zdravotní péče není vždy fyzicky dostupná pro každého a kde většina obyvatelstva žije ve vzdálených oblastech, je to ta nejefektivnější cesta!

24. května 2022

🇰🇭 Díky spolupráci s českými zdravotníky 🇨🇿 v Národní pediatrické nemocnici v PhnomPenhu přistál úplně první monitor (kardiotokografický přístroj), který slouží pro včasný záchyt nitroděložní tísně plodu, tzv. hypoxie. Důležitý dar předal před chvílí do rukou ředitele nemocnice doktora Nhip Angkeabosova a vedoucí lékařky tamější porodnice doktorky Huot Chantheany doktor Radek Čábela z porodnice U Apolináře. Již pár týdnů totiž v rámci pomoci kambodžskému porodnictví působí právě v této nemocnici. Přístroj byl zakoupen z prostředků Nadačního fondu Vita et Futura nad rámec spolupráce aktuálně běžícího projektu Česká rozvojová agentura – CzechAid České perinatologické ruce letí do Kambodže.