Členové správní rady

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
nar. 30. 1. 1959

předseda

vedoucí lékař perinatologického centra Gynekologicko – porodnické kliniky UK a VFN v Praze

Ing. Olga Pokorná
6. 4. 1962

člen správní rady

 

Mgr. Olga Štajnrtová
16. 7. 1958

člen statutárního orgánu

 

výpis z obchodního rejstříku