Projekty

Projekty v roce 2014:

 • doplnění vybavení onkologického stacionáře Onkogynekologického centra VFN,
 • pořádání dvou postgraduálních Kolposkopických seminářů pro lékaře z Prahy a ze Středních Čech na Gynekologicko-porodnické klinice VFN,
 • podpora účasti lékařů Onkogynekologického centra VFN na odborných konferencích v ČR i v zahraničí (konference ISUOG, SNGP,
 • pořádání mezinárodního ultrazvukového workshopu v gynekologické onkologii (International Workshop on Ultrasound in Gynecologic Oncology – IWUGO) pro spolupracující lékaře z ČR i z Evropy na Gynekologicko-porodnické klinice VFN,
 • podpora a rozvoj webového portálu Onkogynekologického centra VFN (www.onkogyn.cz),
 • podpora účasti sester Onkogynekologického centra VFN na vzdělávacích kurzech a konferencích v ČR (konference v Národním centru ošetřovatelství; Kazuistiky v hojení ran a v domácí péči; Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl; Příprava  a podání cytostatik; Hojení ran; Prague Onco,
 • podpora založení a rozvoje středoevropské kolaborativní skupiny v onkogynekologii CEEGOG (Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group) (www.ceegog.eu),
 • podpora členství lékařů Onkogynekologického centra VFN v odborných lékařských organizacích (ČGPS, ESGO, SNGP, ENGOT,
 • podpora zpracování onkologických hlášení za Onkogynekologické centrum VFN,
 • dovybavení lékařského pokoje a sesterny lůžkového oddělení onkologického oddělení Onkogynekologického centra VFN,
 • podpora pracovního workshopu Onkogynekologického centra VFN (up-date vnitřních klinických postupů),
 • vybavení onkologických ambulancí Onkogynekologického centra VFN v rámci celkové rekonstrukce po stavebních úpravách hrazených VFN.