Gestor

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
cibula

Vzdělání

1986 – 92     I. lékařská fakulta UK v Praze
1995            atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
1999            atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
2000            kandidátská disertační práce
2003            habilitační práce
2004            atestace z klinické onkologie
2009            jmenování profesorem

Zaměstnání

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
1999 – 2003        odborný asistent
2003 – 2009        docent
2009 – dosud      profesor

Členství v odborných společnostech

 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), člen Council od r. 2009
 • president-elect 2013-2015; president 2015 – 2017
 • Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, prezident  2011-dosud
 • Česká gynekologická a porodnická společnost, člen výboru (2008-2014)
 • Onkogynekologická sekce ČGPS, člen výboru
 • European Society of Contraception and Reproductive Health, člen Exekutivy od r. 2000; prezident 2004 – 2008
 • International Gynecologic Cancer Society (IGCS), člen od roku 2005

Členství v redakčních radách

 • International Journal of Gynecological Oncology, starší editor

Organizace významných mezinárodních odborných akcí

 • 10. kongres European Society of Contraception (Istanbul, 2006) (prezident kongresu, prezident vědeckého výboru)
 • 11. kongres European Society  of Contraception (Praha, 2008) (prezident kongresu, prezident vědeckého výboru)
 • ESGO (European Society of Gynecological Oncology) International Videoworkshop on Radical Surgery in Oncogynecology (Praha, 2008, 2010, 2012, 2014), prezident, hlavní organizátor

Ceny

 • Cena ČGPS za nejlepší práci s vědeckým přínosem za rok 1998
 • Pawlíkova cena za nejlepší vědeckou práci v oboru gynekologie a porodnictví publikovanou v roce 2000
 • Cena České endokrinologické společnosti za nejlepší vědeckou práci v roce 2000
 • Pawlíkova cena za nejlepší vědeckou práci v oboru gynekologie a porodnictví publikovanou v roce 2003
 • Cena ministryně zdravotnictví za rok 2004
 • Cena České gynekologické a porodnické společnosti za nejlepší odbornou publikaci v roce 2012

Publikační aktivita

 • Pubmed                   více než 150 publikací
 • SCI                           více než 1200 citací
 • Učebnice                  2
 • Kapitoly v učebnicích  více než  30
 • H index                     21
 • Vzdělávací DVD        5